Get Mystery Box with random crypto!

Да нуу!

Telegram арнасының логотипі ilxamkazakbaev — Да нуу!
Арнадағы тақырыптар:
Ҳаққында
Мотивация
Telegram арнасының логотипі ilxamkazakbaev — Да нуу!
Арнадағы тақырыптар:
Ҳаққында
Мотивация
Арна мекенжайы: @ilxamkazakbaev
Санаттар: Психология
Тіл: қазақ
Жазылушылар: 1
Арнадан сипаттама

Просто так жазыў блогер ушын өлим☝️
Лидер мнения... Бәрще түрдеги психологик, социал ҳәмде руўҳый машқалаларға унамлы шешимлер...
👨🏻‍💻Байланыс ушын: @Baylanis7_bot

Ratings & Reviews

1.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


Соңғы хабарлар

2021-10-06 13:19:37 ​​АҚШ: Қалай ойлайсаң бул компанияға инвестиция киритсем жоғары пайда ала-аламанба

Қарақалпақстан: Қарақалпақ тилинде мынандай сөз барма

Канал силтемеси: t.me/ilxamkazakbaev
256 viewsedited  10:19
Ашу / Түсініктеме
2021-10-06 13:09:08
Дебил бля, мен болғанда басып өтер едим устинен, дени саў адам усындай нәрсе ислейма

Силтеме: t.me/ilxamkazakbaev
64 views10:09
Ашу / Түсініктеме
2021-10-03 18:20:18 Кеше блогер Бобур Ғаниев қамалғанын еситип телефонымнан 35 видео өширип таслаппан. Сизлерам өширип жүриң. Яя, сизлер бир көрип өширип таслайтын қыйлылардансызба

Канал силтемеси: t.me/ilxamkazakbaev
134 views15:20
Ашу / Түсініктеме
2021-10-02 18:32:41
Бир дана китап оқыў керек болса, қайсы китапты оқыў керек?

Жуўап видеода. Бул китапты менде оқығанман жүдә жақсы китап, оқыўды усыныс етемен

Канал силтемеси: t.me/ilxamkazakbaev
78 views15:32
Ашу / Түсініктеме
2021-10-02 18:24:50 Asaxiybooks тийкаршысы Фируз Аллаев:

Үш жылдан бери китап базарындамыз. Китап сатылды дегени, еле китап оқылды дегени емес. Мен сизге қарасларым нәтийжесинде жеке жуўмағымды айтаман. Өзи ушын қәлеп бир айда бир китап оқып таўысатынлар Өзбекстан ҳалқының бир пайызынам қурамайды. Ҳәр айда бир китап оқып таўысатынлар өзлериңизди қутлықлай бериң, өзиңизге жақсы "марожный" саўға қылсаңыз-ам болады. Исениң, сиз жоғары потенциаллы ҳәм жүдә сийрек гезлесетиғун инсансыз.

Бир айда бир китап оқыйсызба?

Канал силтемеси: t.me/ilxamkazakbaev
78 viewsedited  15:24
Ашу / Түсініктеме
2021-09-30 10:05:24 Бир нәрсеге ҳеш түсинбийменда. Ҳәзир 21-әсир раўажланыў технология заманы. Любой нәрсени любой ўақытта таўып алыўға болады. Бырақ неге адамлар телевизион көрсетиўлерге қосық заказ береди екен яя. Просто өзиниң уақытын, ақшасын кетирип дийменда. Ол қосықты заказ бериўи-әм пуллы емеспа.

Яқ туўған күн мен қутлықлаў, жақынларға сәлем жоллаў болса ҳеш гәпғо. Ана қосық заказ беретинлерге ҳайран қаламанда. Соны телефоннан таўып еситседа боладығо.

Канал силтемеси: t.me/ilxamkazakbaev
137 viewsedited  07:05
Ашу / Түсініктеме
2021-09-26 16:26:55
Өзбекстан Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевдың өмири ҳәм мийнет жолына арналған ҳүжжетли фильм – "Ҳалық Президенти", бүгин сағат 20:00де Milliy телеканалында тамаша қылың.

Канал силтемеси: t.me/ilxamkazakbaev
412 views13:26
Ашу / Түсініктеме
2021-09-24 19:45:33
"Конкурент ретинде тек Шавкат Мирзиёевди көремен. Қалған партиялардың даўагерлерин менимще, ҳалқымыздың өзи-ақ жүдә тез орнына отырғызып қояды" – Алишер Қадиров.

Кибр – 70%, самовлюбленность – 80%, президентликге имкан – 0,1%.

Неқылады дийменда бундай сөз айтып барибир Президент болалмайтынын өзида ишинен сезип турған шығар, бырақ маладец духы бетон екен.

Канал силтемеси: t.me/ilxamkazakbaev
565 viewsedited  16:45
Ашу / Түсініктеме
2021-09-24 18:05:12 ​​Идея яки мақсетиңизди жақсылап ойлап алыў, өз тараўын таңлаў ушын 12 әҳмийетли сораў.

1. Қолыңыздан келетин, өзиңиз жақсы билетин нәрселерди санап өтиң. Өзиңиз күшли болған тараўды бизнесге айналдырыў имканы барма?

2. Қыял сүриң. Өзиңизди он жылдан кейин ким ретинде көриўди арзыў қылған болар едиңиз?

3. Балалығыңызда ким болыўды арзыў қылғаныңызды еслең.

4. Атрапыңызға қараң, сизге жақын инсанлар, дослар, таныслар нелер менен шуғылланады?

5. Өзиңизди ҳеш батыналмаған бир тараўда сынап көриўди ойлағансызба?

6. Бир айда қанша табыс сизге жетерли болады? Қанша табыс алыўды қәлейсиз? Бул сумманы күнлерге бөлип шығың. Қайсы хызмет жолы менен бул сумманы табыў итималын баҳалаң.

7. Егер сизде ҳәзир бир миллиард сом болғанда, не қылған болар едиңиз?

8. Сиз арзыў қылғандай жасайтын адамлар қайсы тараўда ислейди?

9. Арасында хобби дарамадлы кәсипге айналыў мүмкин. Хоббиларыңызды бизнесге айналдырыўды ойлап көргенсизба?

10. Перзентиңиз қайсы тараўда жетик маман болыўын қәлейтин едиңиз?

11. Қайсы жумыс ушын сиз ерте таңда оянған болар едиңиз?

12. Сизге ҳәрекет баслаўыңызға не кесент етип атыр?

Бул сораўларға әлбетте өзиңиз ушын жазба яки аўызша түрде жуўап бериң.

Канал силтемеси: t.me/ilxamkazakbaev
101 viewsedited  15:05
Ашу / Түсініктеме
2021-09-22 16:54:40 Биз ҳүкиметге жәрдем бериўимиз мүмкин, бырақ ҳүкимет бизге жәрдем бере алмайды.

"Исбилерменликде ҳүкимет тәсири аз болсын, ҳүкиметте есе исбилерменлик көбирек болсын", деген сүрен жүдә дурыс айтылған, себеби ол тек ғана исбилерменге ҳәм ҳүкиметге емес, бәлким ҳалықғада пайдалы.

Ҳүкимет ҳалықтың хызметкери ҳәм ҳәр дайым солай болып қалыўы керек. Бизнес ҳәм ҳүкиметсиз жәмийет болыўы мүмкин емес. Олар хызметкер ретинде нан ҳәм суўдай зәрүр, бырақ ҳүкимет баслықға айналса, тәртип бузылады.

Канал силтемеси: t.me/ilxamkazakbaev
44 viewsedited  13:54
Ашу / Түсініктеме